• Wewnątrzszkolny system oceniania dostępny w dzienniku Librus