• RYS BIOGRAFICZNY

    •  

       s. Alicja Maria Jadwiga Kotowska
     urodziła się w Warszawie  20 listopada 1899 r.
     Znaczącą rolę w jej życiu odegrali bogobojni rodzice:
     Jan i Zofia z Barskich.
     W domu, pośród licznego, kochającego się rodzeństwa, nauczyła się zgodnego współżycia, ustępowania, rezygnowania ze swego. 
     Nauczyła się też poprzestawać na małym, gdyż rodzina, mimo szlacheckiego pochodzenia  (herbu ,,Trzaska”),żyła raczej skromnie.

                 W atmosferze domu, gdzie sprawy duchowe stawiano na pierwszym miejscu, urabiał się charakter przyszłej męczennicy: była bardzo prawa, prostolinijna, posłuszna

     i ofiarna. Pierwsza Komunia św. i dalszy, częsty kontakt z Chrystusem w Eucharystii, pogłębiały w niej te wartości....

      

                                                                                                                       więcej...