• Tekstowa podstrona

   • DYREKTOR SZKOŁY

    s. mgr Marlena Wilmanska

    WICEDYREKTOR I-III

    mgr Jolanta Baranowska

    SEKRETARZ SZKOŁY

    s. mgr Emilia Bojka

    WYCHOWAWCY KLAS

    mgr Izabela Lessnau

    Oddział przedszkolny - klasa 0

    mgr Weronika Rambiert

    klasa I A

    mgr Barbara Kropidłowska klasa I B

    mgr Dagmara Ostrowska

    klasa II

    mgr Jolanta Baranowska

    klasa III

    mgr Anna Derc-Długi

    klasa IV

    mgr Iwona Brzezińska

    klasa V

    mgr Agnieszka Wszałek

    klasa VI 

    mgr Agnieszka Lis

    klasa VII A

    mgr Robert Śliwicki

    klasa VII B

    mgr Marcin Mutka

    klasa VIII

    NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW

    s. mgr Emilia Bojka (s. M. Fides)

    religia

    s. mgr Alicja Nadolska (s. Mateusza)

    religia

    mgr Krystyna Westfal

    język polski

    mgr Teresa Tamulewicz język polski

    mgr Daria Szmyt

    język angielski

    mgr Liliana Pawłowska

    język angielski

    mgr Marcin Mutka

    język angielski, informatyka, technika

    mgr Karolina Szczepańska

    muzyka, rytmika

    mgr Agnieszka Wszałek

    historia, WOS

    mgr Dorota Łysoń

    plastyka

    mgr Agnieszka Lis

    przyroda, geografia, WDŻ

    mgr Ewa Wiśniewska

    biologia

    mgr Jadwiga Lewicka

    chemia

    mgr Tadeusz Czonstke

    fizyka

    mgr Maria Rosanowska

    matematyka

    mgr Adriana Grono

    matematyka

    mgr Iwona Brzezińska

    zajęcia komputerowe, informatyka

    mgr Robert Śliwicki

    wychowanie fizyczne

    mgr Artur Śmielak

    wychowanie fizyczne

    s. mgr Alicja Nadolska

    język regionalny - język kaszubski,
    historia i kultura Kaszub

    mgr Anna Derc-Długi

    język niemiecki

    SPECJALIŚCI

    mgr Renata Kaźmierczak

    pedagog szkolny, doradca zawodowy

    mgr Julia Musiał

    psycholog szkolny

    mgr Iwona Pranszke

    logopeda

    mgr Eugenia Powaga

    pedagog specjalny,
    nauczyciel wspó
    łorganizujący

    mgr Joanna Pawelec

    nauczyciel współorganizujący

    s. mgr Emilia Bojka

    nauczyciel współorganizujący

    NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

    mgr Agnieszka Lis

    wychowawca świetlicy (kl. 0)

    mgr Weronika Rambiert,
    mgr Joanna Pawelec

    wychowawca świetlicy (kl. I A, kl. I B)

    mgr Barbara Kropidłowska

    wychowawca świetlicy (kl. II)

    mgr Izabela Lessnau

    wychowawca świetlicy (kl. III )

    NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ

    mgr Agnieszka Wojtkiewicz

    bibliotekarz

    PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

    mgr Anna Ziółkowska

    pracownik administracyjny

    mgr Monika Gessler

    pracownik administracyjny

    PRACOWNICY OBSŁUGI

    Regina Króll

    woźna

    Jadwiga Hennig

    porządkowa

    Elżbieta Miotke

    porządkowa

    Mirosława Miler

    porządkowa

    Elżbieta Rutz

    porządkowa

    s. Ewa Kamińska

    prefekta