• HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

     • 09.04.2024 r. (wtorek)DZIEŃ OTWARTY – w godz. 16:00-18:00

      Od 21.02.2024 r. (środa) Pobieranie ze strony szkoły - KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY (tutaj)

      Zwrot wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia dziecka do szkoły (skan) na adres mailowy: szkola.podstawowa.cr@wp.pl lub bezpośrednie dostarczenia do szkoły (o kolejności przyjęcia decyduje data wpływu dokumentu)

      Po otrzymaniu karty zgłoszenia – siostra Dyrektor ustala formę i termin spotkania z rodzicami
      i kandydatami do szkoły (wiadomość zostanie przekazywana rodzicom telefonicznie lub na wskazany  adres mailowy).

      16.04.2024 r. (wtorek) - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

      Do 19.04.2024 r. (piątek) - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły, w postaci pisemnego oświadczenia oraz dokonanie przez rodziców wpłaty wpisowego w wysokości 500,00 zł,  na nr rachunek szkoły 42 8350 0004 0000 7974 2000 0010 z dopiskiem wpisowe - imię i nazwisko kandydata.

      23.04.2024 r. (wtorek) – podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.

      Od 23.04.2024 r. (wtorek) – pobranie w sekretariacie szkoły (lub wysłanie do rodziców drogą internetową) dokumentów do podpisu – umowa.

      Do 13.05.2024 r.  (poniedziałek)ostateczny termin zwrotu podpisanych dokumentów do szkoły.

      14.05.2024 r. (wtorek) - godz.16.00-17.00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE dla dzieci do „kl. 0”

      15.05.2024 r.  (środa) - godz.16.00-17.00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE dla dzieci do „kl. I”