•  

    CZESNE ROK SZKOLNY 2023/2024
     

    W przypadku płacenia przez 10 miesięcy:

    • czesne za pierwsze dziecko - 670,00 zł
    • czesne za drugie i kolejne dziecko - 600,00 zł.

     

    W przypadku płacenia przez 12 miesięcy:

    • czesne za pierwsze dziecko - 560,00 zł
    • czesne za drugie i kolejne dziecko - 500,00 zł.

    Składka na komitet rodzicielski wynosi 35,00 zł.
    (płatna jest przez 10 miesięcy).

     

    PRZYPOMINAMY, ŻE OPŁATY UISZCZAMY

    DO 15 DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA

    wpłacając na rachunek bankowy (w tytule wpisujemy imię i nazwisko ucznia)

     

    nr konta: 42 8350 0004 0000 7974 2000 0010

     

    ODBIORCA: Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej